top of page

Meer informatie voor organisaties

De rol van de leefomgeving in het maken van gezonde keuzes

Fittekids gaat er vanuit dat elke opvoeder het beste wil voor zijn of haar kind. Onze keuzes vormen de basis voor de toekomst van onze kinderen. Als wij ons bewust zijn van de keuzes die we maken, kunnen we het ‘waarom’ van deze keuzes overdragen aan onze kinderen.

Fittekids kijkt hierbij naar de leefomgeving van het kind. Die is cruciaal om het bewustwordingsproces over het maken van gezonde keuzes bij opvoeders te vergroten. Maar wat verstaan we onder leefomgeving? Die is breder dan alleen het gezinsleven. Waar groeit het kind op en welke ervaringen neemt het mee? Onder andere scholen en gemeentes zijn een belangrijk onderdeel van de leefomgeving van het kind. Fittekids werkt graag samen met deze partijen om een basis te leggen voor structurele gezonde keuzes waarin het kind optimaal kan functioneren binnen de leefomgeving. Kinderen mogen floreren binnen hun leefomgeving. 

Fittekids kijkt daarom samen met gemeentes naar de behoefte van de leefomgeving; wat past er binnen de leefomgeving en wat is er nodig? Alle elementen binnen de leefomgeving staan in verbinding met elkaar en hebben invloed op elkaar, en dus ook op het kind.

 

Uiteindelijk leren kinderen het best door ervaringen op te doen. Het is aan ons om hen de tools te geven om te kunnen ervaren. Hoe meer ze ervaren, hoe beter ze zelf kunnen bepalen wat bij hen past. Voeding, beweging en een gezonde levensstijl zijn thema’s die binnen elke gemeente spelen. Ook zoeken we hierin verbinding met (de verschillende culturen binnen) de wijk.

Met deze aanpak raakt Fittekids alle lagen binnen de maatschappij. Fittekids is voor iedereen. Alle culturen en genders zijn welkom bij ons. Samen vergroten we de bewustwording en prikkelen en inspireren we ouders en verzorgers. Een ander perspectief opent vaak een nieuwe deuren.

We beginnen bij onze toekomst, we beginnen bij het maken van gezonde keuzes voor en door onze kinderen.

Fittekids biedt pedagogische ondersteuning

Waar je opgroeit heeft veel invloed op hoe je naar de wereld kijkt. Sommige kinderen groeien op in een wijk met culturele diversiteit, andere kinderen komen minder in aanraking met andere culturen. Openstaan voor andere culturen zorgt ervoor dat kinderen hun kijk op de wereld verbreden. In de door Fittekids ontwikkelde lunchpocket staan daarom recepten uit verschillende landen. Niet alleen zorgen de recepten voor een nieuwe smaakbeleving, ook vormen ze een mooi uitgangspunt om kinderen te leren over andere landen en gebruiken. Muziek, beweging, maar ook voeding brengt verbinding met zich mee. De lunchpocket is een middel dat voor meer verbinding in de wijk zorgt en dat kinderen prikkelt om (zelf) gezonde keuzes te maken. Kinderparticipatie zorgt uiteindelijk voor meer zelfvertrouwen bij kinderen. Simplicity is key. De LunchPocket houdt het simpel. Je hoeft de Nederlandse taal niet te beheersen wil je kunnen begrijpen wat er bedoelt wordt. In de LunchPocket staan kinderverhalen en om er voor te zorgen dat iedereen de kinderverhalen begrijpt, zijn deze online in meerdere talen te beluisteren.

Ondersteunend aan de lunchpocket geeft Fittekids ouderbijeenkomsten om op scholen te praten over gezonde voeding. Fittekids gaat graag open het gesprek aan met ouders en verzorgers. Verbinding is een opening tot verandering. Een frisse blik geeft vaak de inspiratie die nodig is om een verandering in beweging te zetten.

Naast ouderbijeenkomsten heeft Fittekids ook een leskist ontwikkeld die past binnen het thematisch onderwijs. Met de leskist ondersteunt Fittekids professionals om samen met de kinderen spelenderwijs aan de slag te gaan met het thema gezond voeding.

Ook kan Fittekids worden ingeschakeld voor uiteenlopende pedagogische vraagstukken die spelen bij organisaties, gemeentes en scholen.

Over Fittekids

Tijdens haar werk als locatie manager bij verschillende voorschoolse kinderopvanglocaties merkte Lisette Davidsz dat ze een duidelijke visie heeft. Ze wil dat kinderen opgroeien tot mentaal en fysiek gezonde volwassenen en onder andere gezonde voeding vormt daarin de basis.

In plaats van keuzes voor haar kinderen te maken, geeft ze haar kinderen keuzevrijheid. Maar niet zonder hen uit te leggen hoezo gezonde voeding zo belangrijk is. Ze verruimt hun blik met haar, soms avontuurlijke, recepten en door de culturele diversiteit die ze hen biedt. Dat doet ze onder andere met de door haar geschreven kinderverhalen met in de hoofdrol de vrolijke karakters Snoetje & Sproet.

Lisette volgt momenteel de Master Ecologische Pedagogiek waarin ze haar kennis als pedagoog verbreedt, en zich verdiept in de leefomgeving van het kind (in de wijk, op school en thuis, maar ook wat betreft cultuur, natuur, hobby’s en politiek).Fittekids doorloopt tevens het traject om het RIVM-label erkende interventie te mogen uitdragen.

Haar ervaring als pedagoog en haar duidelijke visie combineert ze in Fittekids.

Wil jij ook samen bouwen aan de toekomst van de kinderen binnen jouw gemeente of school? Fittekids bouwt graag mee! Onze oplossingen zijn maatwerk. Want elke wijk, elk dorp en elke stad is anders. We stemmen onze bijeenkomsten af op de vraag en situatie in de wijk. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw school of gemeente te bespreken.

bottom of page