top of page
kiesbord bgnd.png
Kiesbord bewijst zijn waarde bij Partou en De Wijde Wereld
 

‘Kinderen leren keuzes te maken en met teleurstellingen om te gaan’
 

Partou en De Wijde Wereld vinden elkaar steeds beter in hun gezamenlijke thuisbasis De Zonneparel in Liendert. Jongste succesvoorbeeld van de samenwerking tussen deze voor- en vroegschool: het kiesbord, dat in navolging van De Wijde Wereld nu ook door Partou wordt ingezet bij twee peutergroepen. Wat dat oplevert? ‘Structuur en rust binnen de groep en kinderen leren keuzes te maken en met teleurstellingen om te gaan.’

Zomaar een middag in De Zonneparel.

De peutergroep van pedagogisch medewerker Laila van Partou stroomt leeg.
Voldaan gaan de kinderen, waarvan het gros een VVE-indicatie heeft, naar huis.
Niet in de laatste plaats dankzij het grote kiesbord dat op een prominente plek in het lokaal hangt, pal onder de prenten over Puk.


De magneetjes waar de namen van de kinderen op prijken zijn weer netjes geordend, zo ook de afbeeldingen van activiteiten die de peuters kunnen kiezen om te doen. Vanochtend was er nog volop dynamiek op en rond het kiesbord, dankzij kinderen die hun naam bij één van de activiteiten plaatsten. Van de bouw tot de poppenhoek: elke keer weer is er genoeg te kiezen.

 

Dagritme

Dit kiesbord is een belangrijke nieuwe aanwinst voor de twee peutergroepen van Partou in De Zonneparel. De pilot in september beviel zo goed, dat dit middel -ook wel planbord genoemd- sinds eind oktober een vast onderdeel is in het dagritme dat de kinderen hier volgen.


‘Het kiesbord geeft rust en structuur binnen de groep’, vertelt vestigings
manager Lisette Davidsz van Partou. ‘De pedagogisch medewerker beschikt
over een mooie lijn in hoe ze de ochtend indeelt. De kinderen zelf hebben ook baat
bij die structuur. Het is heel duidelijk: daar zijn de hoeken, dit zijn de activiteiten en
dit ga ik nu doen. Ze leren daarbij keuzes te maken. Er is een maximale tijdsduur
aan de activiteiten gekoppeld, dan moeten ze weer een nieuwe activiteit
kiezen. In elke hoek kunnen maximaal vier kinderen tegelijk spelen. Soms is er bij het
kiesbord overleg nodig tussen kinderen.
Daarmee verrijken ze hun communicatieve vaardigheden. Denk aan conflicthantering:
kinderen praten het uit met elkaar als de één een activiteit wil doen die net door
de ander ingevuld is. En ze maken een afspraak met elkaar voor de volgende keer.
Werken met het kiesbord draagt bij aan de zelfstandigheid van kinderen. Ze leren
rekening te houden met elkaar en elkaars gevoelens.’


‘En ze leren met teleurstellingen om te gaan’, vult leerkracht Marjolein van Gulik
van De Wijde Wereld aan. ‘Soms wil een kind in de huishoek, maar dan zit hij vol.
Dat is dan best wel eens moeilijk. Het kind moet dan een andere activiteit gaan
kiezen. Je ziet ze soms lang dralen voor het kiesbord. Natuurlijk help je ze dan een
keuze te maken door een beetje te sturen, anders staan ze er een half uur later nog.
Ook daar leren ze dan weer van.’

 

Zelfstandigheid

‘Je ziet dat het routine wordt voor kinderen’, zegt Wilma Schipper, intern begeleider van de groepen 1 tot en met 4 van De Wijde Wereld. ‘Ze denken van tevoren na: waar heb ik zin in vandaag? Niet de juf bepaalt, maar het kind zelf denkt na: dit wil ik vandaag doen. Dat werkt zelfstandigheid in de hand.’

 

Lisette: ‘Door middel van afbeeldingen of pictogrammen en het visueel maken van letters en cijfers maak je helder waaruit kinderen kunnen kiezen. Ze leren woorden te associëren met afbeeldingen. Belangrijk met het oog op VVE. Daarnaast koppelen wij het thema dat we op dat moment behandelen aan het kiesbord. Dat is op dit moment kleding; je ziet gevisualiseerde kledingstukken op het kiesbord en in de poppenhoek kunnen kinderen bijvoorbeeld strijken. Op die manier verrijken het kiesbord en de activiteiten die daarbij horen ook nog de woordenschat.’


De samenwerking tussen Partou en De Wijde Wereld krijgt met het kiesbord een
nieuw succesvol hoofdstuk. Wilma: ‘Van de week was ik in het kader van onze
doorgaande lijn aan het vroegsignaleren in een peutergroep van Partou. Ik was blij
verrast toen ik de nieuwe kiesborden zag, want dat zijn dezelfde die door ons op
dezelfde manier gebruikt worden. Zo mooi dat peuters er al mee leren omgaan en
het vervolgens bij ons kunnen toepassen.’

 

Lisette: ‘We zijn nu een paar jaar bij elkaar
in De Zonneparel. De basisafspraken staan, de gezamenlijke gedragsregels ook,
zoals ‘met elkaar praten in plaats van over elkaar’, ‘nee is nee’ en ‘stop hou op’ . Die
regels komen in voor-, vroegschool én de wijk terug. Daar begint samen optrekken
mee. Nu kunnen we inhoudelijk met elkaar de verdieping zoeken.’
Marjolein: ‘Toevallig hebben we vanmiddag gezamenlijk een training over
spelontwikkeling bij kinderen: hoe ontlok je spel? En we werken aan onze
gezamenlijke wens om Logo3000 voor woordenschatontwikkeling te
implementeren. Zo maken we steeds meer groei met elkaar door.’

bottom of page